Công Giáo Online

PHỤNG VỤ

dddd

Mùa vọng là mùa của tình yêu và hy vọng !

(CGOL) Mùa Vọng là khoảng thời gian chờ đợi Chúa Giê-su xuống thế làm người, và được xem là một trong những thời khắc quan trọng nhất của năm đối...
34

Chúa nhật Lễ lá hay lễ châu chấu?

(CGOL) Những ngày này, chúng ta đang chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, nghĩa là chúng ta đang đi đến...
ww

Hiểu thế nào cho đúng về việc hát cộng đồng?

(CGOL) Trong đời sống phụng vụ thực tế của Giáo Hội, chúng ta thường hay thấy hai thái độ chủ...
2

Câu chuyện truyền giáo – Đạo Công Giáo là dành cho hết mọi người

(CGOL) Nhân dịp cuối tháng Đức Mẹ và đầu tháng Các Linh Hồn (từ 31/10 – 02/11/2021), giáo xứ chúng...
11111111111

Mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Sơn La – Miền Tây Bắc

(CGOL)  “Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép...
ttttthhhhh

Lễ lá: xác định lại con đường theo Chúa

(CGOL)  Đối với đời sống của người Công giáo, Lễ Lá là một ngày kỷ niệm sự kiện Chúa Giê-su...
kkkkk

Câu chuyện truyền giáo – Tất cả cũng vì rượu!

(CGOL) Thứ Bảy tuần nào tôi cũng đi dâng lễ tại một bản dân tộc (trừ có lý do đặc...
uuuuu

Có phải “Cứ xin thì sẽ được ” ?

(CGOL) Đây là một vấn nạn nêu lên cái quan niệm rằng hể chúng ta cầu nguyện sốt sắng thì...
error: Bạn cần được Công Giáo online cho phép thao tác !!