| Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h

MỤC SỞ THỊ

Hiệp thông và chia sẻ

(CGOL) Con người không ngừng đi tìm một thế giới công bằng hơn. Thế nhưng, nói cho cùng, xã hội con người không bao giờ có được một sự công...

Thánh lễ Tất niên ở Giáo xứ quê tôi

(CGOL) Cũng như mọi năm, nếu sau hiệp lễ, cha xứ không có bài “Tổng kết một năm hoạt động”,...

Hồn ma và Giáo Hội Công giáo

Có lẽ một số người vội vã nhạo báng ý tưởng này là tưởng tượng hay dị đoan. Nhưng sự...