| Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h

Ơn cứ độ không có được từ mua bán, nhưng là quà tặng nhưng không

(CGOL) Câu nói của Đức Thánh Cha Phanxico đã "chạm đáy" của rất nhiều người : "Ơn cứ độ không có được từ mua bán, nhưng là quà tặng nhưng...

Đời sống Đức tin của các bạn trẻ

"Mong rằng. qua Kinh thánh và đời sống Đức tin sẽ tạo cho các bạn trẻ được niềm xác tín...