Hành nhân đạo là điều quan trọng của chúng ta, đứng dưới niềm tin của mình

(CGOL)  ” hành nhân đạo đó là điều quan trọng mà mọi người chúng ta, đứng dưới niềm tin của mình để kinh doanh, chứ không phải là một phạm trù bám víu để cầu may từ những vị thần

Hành nhân đạo là điều quan trọng của chúng ta, đứng dưới niềm tin của mình

(CGOL)  ” hành nhân đạo đó là điều quan trọng mà mọi người chúng ta, đứng dưới niềm tin của mình để kinh doanh, chứ không phải là một phạm trù bám víu để cầu may từ những vị thần

Vấn đề đời sống Tu sĩ khi sử dụng mạng xã hội

(CGOL) Để trở thành những tu sĩ tốt , những người vững vàng trên bước đường đi theo và đi sát với Đức Kito, thì ngoài việc rèn luyện tu tập bạn thân, người tu sĩ  cũng cần phải có

Đời sống Đức tin của các bạn trẻ

“Mong rằng. qua Kinh thánh và đời sống Đức tin sẽ tạo cho các bạn trẻ được niềm xác tín mãnh liệt hơn vào Thiên Chúa và mỗi người đều là nhân chứng để loan báo Tin mừng” Giuse Lê